Beleid

Print

Het beleid van HS schoonmaakbedrijf bv is gericht op de continuiteit en dienstverlening, waarbij veiligheid, milieu en kwaliteit absolute voorwaarden zijn.

HS schoonmaakbedrijf bv streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor zowel
haar medewerkers als voor ingehuurde derden. Medewerkers worden intensief voorgelicht, opgeleid en begeleid om onze dienstverlening op een veilige wijze gestalte te geven. Ook de ontwikkeling van veiligere werkmethoden en veilig materieel is een continu aandachtspunt. Een absoluut streven is nul ongevallen met verzuim.

De omgeving stelt, mede door snelle veranderingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie steeds hogere eisen aan werknemers. 
HS schoonmaakbedrijf bv ondersteunt en stimuleert haar werknemers in de kennisvergroting en ontwikkeling, zowel op zakelijk als persoonlijk vlak.

De medewerkers zijn de bouwstenen van ons bedrijf.
Door kennisvergroting en ontwikkeling kunnen medewerkers een waardevolle bijdrage leveren
aan innovatieve oplossing en anticiperen op de behoeften van opdrachtgevers. 
Ook in dit kader wil HS Schoonmaakbedrijf bv de communicatie- en 
informatievoorziening naar zowel medewerkers als naar externe relaties optimaliseren.

HS schoonmaakbedrijf bv is zich bewust van haar maatschappelijke positie en streeft
bij het verrichten van haar werkzaamheden naar een zo klein mogelijke negatieve invloed op het leefmilieu. De doelstellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu
worden waar mogelijk meetbaar gemaakt en in concrete acties vertaald.

HS Schoonmaakbedrijf BV
Copyright 2011