Rioolreiniging / ontstoppingen

Print
•Ontstoppen van alle soorten rioleringen met ingebouwde hoge druk units en veermachines 
•Leegmaken van kolken, putten, kelders en kruipruimten 
•Rioolinspecties vanaf met behulp van rioolcamera´s, inclusief video-opname, schriftelijke rapportage en eventueel digitale opnamen van de rioolinspectie. 
•Opsporen van lekken in rioolsystemen welke stankoverlast en ongedierte kunnen veroorzaken met behulp van juiste apparatuur
•Rioolreparaties. 
•Terugdringen van verstopte hemelwaterafvoeren en overlopende goten door volgens afspraak periodiek de goten te laten reinigen 
 
 
HS Schoonmaakbedrijf BV
Copyright 2011